Plaatselijk Belang Daarlerveen

Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

Welkom bij PB Daarlerveen
Welkom op de website van Plaatselijk Belang Daarlerveen. Op onze site vindt u allerhande informatie over Daarlerveen en haar voorzieningen en activiteiten die daar georganiseerd worden. Mocht u naar aanleiding van deze website vragen of opmerkingen hebben, neem dan gerust contact met ons op.Rommelmarkt Stichting Kerkopbouw
Zaterdag 3 september a.s. houden wij weer onze jaarlijkse rommelmarkt! Van 9.00 tot 13.00 uur bent u van harte welkom op de rommelmarkt op het kerkplein van De Schoof, Brugstraat 10 te Daarlerveen. U kunt allerlei leuke spulletjes kopen voor een mooi prijsje. Ook kunt u weer loten kopen of bieden bij opbod. De inwendige mens wordt niet vergeten: zo kunt u een kop koffie kopen of een blikje fris, een broodje hamburger of een heerlijke versgebakken pannenkoek. Kortom, voor elk wat wils!

Voor de verloting is toestemming verleend door de gemeente Hellendoorn, onder nummer 16INK06273.

De opbrengst van deze rommelmarkt zal worden gebruikt voor vloerbedekking in de benedenzalen.Inloopavond Glasvezel

Op dinsdag 28 juni a.s. Van 19.00 - 21.00 uur is er in kulturhus 't Trefpunt een inloopavond voor glasvezel.
Bent u geïnteresseerd komt u dan voor informatie.Prorail gaat de spoorlijn Almelo-Hardenberg grootschalig aanpakken
Daarbij worden onder andere alle overwegen langs dit tracé vernieuwd en daardoor soms voor een lange periode helemaal afgesloten (met bouwhekken) zodat niemand de overgangen kan passeren.

Voor onze gemeente betekend dit dat de Spoorovergang in Daarlerveen (Spoorstraat) afgesloten is tussen dinsdag 3 mei 06.00 uur en zaterdag 14 mei 06.00 uur en tussen dinsdag 17 mei 06.00 uur en vrijdag 20 mei 21.00 uur (totaal c.a 14 dagen) .

Ook de dichtstbijzijnde spoorovergang aan de Stouweweg (Twenterand) is in deze periode voor c.a 4 (was 8) dagen afgesloten:

wo 4 mei 6:00 uur – do 5 mei 6:00 uur
vr 6 mei 6:00 uur – za 7 mei 6:00 uur
di 10 mei 6:00 uur – do 12 mei 18:00 uur

di 17 mei 06.00 uur t/m vr 20 mei 21.00 uur (Diversen kleine stremmingen 5-15 min, indien nodig) verkeersregelelaars aanwezig.

Er wordt ter plaatse een omleiding ingesteld door de aannemer.

Voor onze gemeente betekent dit dat de omleiding richting Daarlerveen en vice versa loopt via Den Ham en (centrum) Vroomshoop.
In Vroomshoop zal men wisselend gebruik kunnen gaan maken van één van de aanwezige spoorovergangen.

Prorail zorgt voor informatie direct aanwonenden langs het spoor, binnen een straal van 300 meter, en zet andere communicatie middelen in om de reizigers en de overige bewoners van de aanliggende gemeenten te informeren.
NS zal bussen inzetten als vervangend vervoer voor de trein.

Buurtbus blijft gedurende deze gehele periode rijden tot aan de spoorovergang en zal ter plaatse (Grote Veenweg) keren .
Kerstzangdienst
Kerstavond

Beste dorpsgenoten,

Ieder jaar wordt er door de Beheerscommissie een kerstzangdienst georganiseerd op Kerstavond.
Door veranderde regelgeving is het niet meer mogelijk om deze kerstviering in de sportzaal te organiseren. Het is namelijk verplicht om stoelen te plaatsen die aan elkaar gekoppeld zijn. Deze hebben we niet en aanschaf en huren zijn niet aan de orde vanwege de kosten.
In gezamenlijk overleg is besloten, omdat we deze traditie niet verloren willen laten gaan in ons dorp, de kerstzangdienst om en om in één van de kerkgebouwen van ons dorp te houden. Dit jaar zullen we gebruik maken van het kerkgebouw “De Schoof”  en zal Ds. Visser de voorganger zijn.
De kerstzangdienst staat onder verantwoordelijkheid van Plaatselijk Belang /Beheerscommissie.  Volgend jaar maken wij gebruik van De Kruiskerk met de voorganger van de PKN “De Schoof”.
We hopen dat u begrip heeft voor deze oplossing, want we willen deze traditie graag voortzetten. Onze dank gaat daarom ook uit naar de kerken, dat we hun gebouwen mogen gebruiken.
Wij nodigen u van harte uit voor de kerstzangdienst op donderdagavond 24 december om 19.30 uur in de Schoof.
Uw komst wordt zeer op prijs gesteld.Nieuwsbrief december 2015

Aan het eind van dit jaar willen we via deze nieuwsbrief onze dorpsgenoten nog van enkele ontwikkelingen op de hoogte brengen.
Er zijn enkele zaken die u als dorpsgenoten toch behoort te weten en wij willen hiermee niet wachten tot dat de volgende dorpskrant wordt uitgebracht.

Wij kijken terug op een bijzonder jaar. Hoogtepunt voor ons allemaal is wel geweest:

De opening van ons prachtige kulturhus en daar aansluitend een mooie feestweek.

Het bestuur van Plaatselijk Belang is in kennis gesteld dat de gemeenteraad van de gemeente Hellendoorn, in de raadsvergadering van oktober heeft besloten om het kunstwerk in ons dorp te betalen. Zij spreken hun waardering uit voor de creativiteit van jonge dorpsbewoners die dit prachtige kunstwerk hebben ontworpen en gemaakt. Wij krijgen hiervoor € 2.000. Bij het kunstwerk worden nog bordjes geplaatst waarop wordt uitgelegd wat het kunstwerk uitbeelt. Ook komt er een bordje bij dat het geen drinkwater is.


De geluidsinstallatie in het kulturhus is geschonken door Bertus Huisman. Plaatselijk Belang spreekt haar dank uit dat dit door hen is mogelijk gemaakt. Er wordt inmiddels volop genoten van een goede geluidsinstallatie.

Ook heeft Theo Gerrits voor een minimaal bedrag alle buitenmeubilair verzorgd. Ook hiervoor willen wij hem hartelijk danken.

       


De opbrengst van de Bingo die gehouden is in de feestweek was overweldigend, hiervan kon een beamer met groot scherm worden gekocht, zodat er tv gekeken kan worden via “groot scherm”.

Slijpbedrijf Assink heeft een professionele messenset geschonken voor het keukengebruik.
Allemaal hartelijk dank hiervoor.

Kiosk:
De kiosk is een aanwinst voor ons dorp. Diverse dorpsbewoners maken zo nodig gebruik van de kiosk. Wij willen iedereen er ook op attenderen dat u ook hier uw brood kunt bestellen. Het brood wordt geleverd door Bakker van der Goot.

Meldlijn gemeente Hellendoorn:
Er komen via onze website soms klachten binnen die eigenlijk richting de gemeente moeten worden gebracht. U kunt dit ook direct via de website van de gemeente Hellendoorn doen of telefonisch via de Meldlijn van de gemeente. Bij de gemeentelijke berichten in het Hellendoorn Journaal vindt u het betreffende telefoonnummer.

Kerstviering 24 december:
Om 19.30 uur is de kerstzangdienst. Deze wordt gehouden in het kerkgebouw “de Schoof”. In een afzonderlijke nieuwsbrief kunt u lezen wat hier de reden van is.

Paasvuur 2016:

Het bestuur van Plaatselijk Belang heeft op veler verzoek, besloten om het Paasvuur te verplaatsen naar 1e Paasdag. De kinderen hebben de daaropvolgende dag nog vrij. Er zal rekening worden gehouden met de kerkdienst die ’s avonds nog plaatsvindt.

Subsidiebeleid:

Sinds twee jaar dienen subsidies voor activiteiten aangevraagd te worden bij Plaatselijk Belang i.p.v. bij de gemeente. Wij verzoeken u om deze aanvragen zoveel mogelijk voor 1 januari of 1 juli in te dienen.

Tot slot wenst het bestuur van Plaatselijk Belang u allen, goede en gezegende Kerstdagen toe en een Voorspoedig 2016.
   

 


Bericht van
de Gemeente Hellendoorn
Uit het buitengebied van Marle is een vraag gekomen over het maaien van bermen door particulieren. Het leek ons goed u hier allen van op de hoogte te stellen. Heel veel bewoners in het buitengebied maaien de berm en sloot voor hun huis tegelijk met hun eigen gazon. Dit vinden wij prima, en dat gaat al jaren goed. 

Maar het maaien van de (gehele) berm bij de weilanden is een andere zaak. Onderzoek heeft uitgewezen dat er op de akkers steeds minder plaats is voor Flora en Fauna. De bermen en sloten worden hiervoor steeds belangrijker. Ons maaibeleid voor de bermen is hierop gericht. In veel gevallen betreft het ecologisch bermbeheer. Daarbij maaien we de berm en voeren het maaisel af na de zaadval. Dat is in het najaar. Vanwege de (verkeers)veiligheid wordt in het voorjaar (en zo nodig vaker) de eerste meter van de berm en de uitzichthoeken gemaaid. Dit gebeurt zorgvuldig, omdat in de bermen ook vaak waardevolle planten en dieren zich bevinden. Daar zijn wij als wegbeheerder wettelijk verantwoordelijk voor.

Wij waarderen het zeer dat onze inwoners hun bijdrage leveren aan hun leefomgeving en zich daar verantwoordelijk voor voelen. Vanwege bovengenoemde redenen vragen wij u in dit geval (dat wil zeggen het maaien van bermen voor een weiland) eerst met ons te overleggen. Dan kunnen we afspraken maken over hoe dat het beste kan gebeuren. U kunt dan denken aan afspraken over het afvoeren van het maaisel. Dit afvoeren is noodzakelijk om de biomassa te verminderen en om doorgroei te voorkomen. Voor ons is dit geen vrijblijvende afspraak. Juist vanwege onze verantwoordelijkheid voor de natuur, het milieu en functionaliteit van de weg (inclusief berm en sloot). Daarnaast zijn wij als wegbeheerder verantwoordelijk voor verantwoord werken langs de weg (dus de veiligheid van de weggebruiker en de maaier, terwijl er gemaaid wordt). In het overleg met u worden hierover ook afspraken met u gemaakt. 

Vragen?

Hebt u naar aanleiding van deze informatie nog vragen? Dan kunt u contact opnemen met het loket via e-mail: bmo@hellendoorn.nl of telefoonnummer 0548-63 02 14.
Via dit adres en nummer kunt u ook melden dat u de berm voor uw weiland wilt maaien

 
 

Daarlerveen op Twitter
#daarlerveen

Centrumplan op Twitter
@CplnDaarlerveen

Links

Oranjevereniging Daarlerveen
Plaatselijke Oranjevereniging

Basisschool "De Veenbrug"
Basisonderwijs Daarlerveen

Gemeente Hellendoorn
De website van de gemeente

Sportweb Hellendoorn
De website voor sport in de gemeente

2e Wereld Oorlog Daarlerveen
4 mei comité Vroomshoop

Daarlerveen Zuid
De nieuwe groene wijk in Daarlerveen

Buurtbus Hellendoorn
Personenvervoersdienst in de regio

ZiNiN Bibliotheek
Plaatselijke bibliotheek

Ariva (Trein) Vertrektijden
Treindienst in de regio

Sport en Recreatie

V.V. Daarlerveen
Voetbalvereneniging Daarlerveen

Gymnastiekvereniging DAMAS
Gymnastiek Daarlerveen

Volleybalvereniging Daarlerveen
Volleybal in Daarlerveen

Biljartvereniging Carambole
De website voor sport in de gemeente

Bed & Breakfast
"de Tilia hoeve"

Voetvolley Daarlerveen
Jaarlijks toernooi bij V.V Daarlerveen

Daarlerveense Kanaalspelen
Het grootste waterspektakel van Daarlerveen

 
 
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu