Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

Welkom bij PB Daarlerveen
Welkom op de website van Plaatselijk Belang Daarlerveen. Op onze site vindt u allerhande informatie over Daarlerveen en haar voorzieningen en activiteiten die daar georganiseerd worden. Mocht u naar aanleiding van deze website vragen of opmerkingen hebben, neem dan gerust contact met ons op.


Werkgroep Energietransitie
De gemeente Hellendoorn heeft onder andere bij de plaatselijke belangen verzocht om aan te geven op welke wijze ze denken een bijdrage te kunnen leveren in de reductie van CO2 uitstoot. PB Daarlerveen wil van haar leden weten wat hun standpunten zijn alvorens verdere samenwerking of samenspraak op dit gebied aan te gaan. PB Daarlerveen heeft gemerkt dat er veel informatie te vinden is over energiebesparende maatregelen en alternatieve energieopwekking, maar dat die niet altijd eenduidig is. Daarom heeft het bestuur tijdens een informatieavond van de initiatiefgroep Daarle-Daarlerveen een oproep gedaan aan haar leden om zich aan te melden voor een werkgroep Energietransitie. Deze werkgroep zal zo objectief mogelijk het bestuur en de leden informeren over de feiten die betrekking hebben op de energietransitie en het effect daarvan op Daarlerveen.

Naar aanleiding van de oproep hebben uiteindelijk vijf personen zitting genomen in de werkgroep. Twee leden vanuit het PB-bestuur en drie leden uit Daarlerveen en omgeving. De werkgroep heeft als opdracht om:
De inwoners van Daarlerveen in staat te stellen een op feiten gebaseerd beeld te vormen van de voor- en nadelen van energiebesparende maatregelen en alternatieve energieopwekking in en rond Daarlerveen, zodat het bestuur kan handelen op het gezamenlijk standpunt van de inwoners.”

voor meer informatie, zie www.duurzaamdaarlerveen.nl


Algemene ledenvergadering uitgesteld
De geplande ledenvergadering op dinsdag 24 maart a.s. gaat niet door. Er zal op een later moment een nieuwe datum worden gepland.
Wij hopen op uw begrip , de reden is bij iedereen wel bekend.

Namens het bestuur,

Henk Groot Wassink (Voorzitter) & Bea Berkhof (Secretaris)

Dorpskrant Voorjaarseditie (tijdelijk) geannuleerd

Beste dorpsgenoten,

Deze week zou onze voorjaarseditie van de Dorpskrant uit komen. Er is besloten om dit niet te doen, aangezien er veel dingen instaan die niet doorgaan, of nog onduidelijk is of het door zal gaan.
Als het weer mogelijk is, zal de aangepaste Dorpskrant zo spoedig mogelijk uitkomen. Laten we met elkaar vertrouwen houden in de toekomst. Kijk goed naar elkaar om!

Houdt een oogje op uw Noaber.
Ervaar het openbaar vervoer!

Speciaal voor senioren organiseren OV-ambassadeurs een inloopspreekuur in Nijverdal.

Wanneer: woensdag 4 maart 2020
Hoe laat: 10.00 – 11.30 uur
Waar: Bibliotheek ZinIn, Willem Alexanderstraat 7, Nijverdal

OV-ambassadeurs beantwoorden tijdens het maandelijkse inloopspreekuur veel gestelde vragen over reizen met bus en trein. Dit zijn ervaren OV-reizigers die vrijwillig leeftijdsgenoten op weg helpen. Met duidelijk informatiemateriaal krijgen senioren uitleg over de OV-chipkaart, tarieven en abonnementen, het plannen van een reis en in- en uitchecken bij diverse vervoerders. Ook geven zij informatie over het deelnemen aan een proefreis. Belangstellenden mogen kosteloos en vrijblijvend binnenlopen.

Meer informatie
De Provincies Overijssel, Flevoland en Gelderland vinden het belangrijk dat senioren zo lang mogelijk zelfstandig kunnen reizen. Daarom maken zij het mogelijk dat OV-ambassadeurs gedurende het gehele jaar activiteiten organiseren in diverse gemeenten.
Naast inloopspreekuren organiseren zij ook informatiebijeenkomsten en proefreizen. Kijk op www.ervaarhetov.nl. voor meer informatie en een overzicht van alle activiteiten.
Voor vragen kunt u bellen met 038-4540130, of een e-mail sturen naar: ov-ambassadeur@ervaarhetov.nl.

Hoe denkt Daarlerveen over alternatieve energie?
Plaatselijk Belang Daarlerveen wil graag weten hoe de inwoners van dit dorp denken over hun toekomstige energievoorziening. ‘Hoe houden we in de nabije toekomst onze huishoudens, bedrijven en onze infrastructuur draaiende als we niet langer de beschikking hebben over gas en olie?', vraagt het PB-bestuur zich af in de laatste nieuwsbrief.

Plaatselijk Belang houdt dinsdagavond 14 januari 2020 samen met de  gemeente Hellendoorn een informatiebijeenkomst over dit onderwerp in kulturhus ‘t Trefpunt aan de Gerhard Nijlandstraat. Welke alternatieve energiebronnen zijn er, wat moet een gemeente als Hellendoorn bijdragen aan de landelijke klimaatdoelstellingen en wat kunnen de burgers hier zelf aan bijdragen? Hoe staan de Daarlerveners tegenover zon- en windenergie en de mogelijkheid dat zonneparken en windmolens het open buitengebied een ander aanzicht geven? De bijeenkomst begint om 19.30 uur.

Windmolens?
Deze avond zijn ook agrariërs aanwezig, die zijn benaderd door energiebedrijven en nu overwegen windmolens te plaatsen op hun gronden aan de Esweg/ Groeneweg tussen Daarle en Daarlerveen. Het gaat om stukken gras- en maisland langs De Veenleiding. De boeren hebben aangegeven dat ze hun plannen alleen willen doorzetten als hiervoor voldoende draagvlak onder de bevolking is.


Nieuwsbrief Plaatselijk belang December 2019
Beste dorpsgenoten,

Hierbij ontvangt u, namens Plaatselijk Belang Daarlerveen, alweer de laatste nieuwsbrief van 2019. Nog niet zo lang geleden hebt u de dorpskrant ontvangen, maar er zijn inmiddels toch een paar zaken die wij onder uw aandacht willen brengen. De volledige nieuwsbrief is te downloaden via deze link.
 
Onderhoudswerkzaamheden aan de provinciale weg N750 Vriezenveen - Vroomshoop
De provincie Overijssel werkt aan de verbetering van de provinciale weg N750 Vriezenveen - Vroomshoop. In 2017 en 2018 is de weg in fases verbeterd. Op 28 november 2018 is de weg vervolgens officieel weer geopend. Binnenkort worden nog enkele onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd. In deze mail leest u meer over de planning van deze werkzaamheden, de afsluiting en de omleidingsroute.

Van maandag 17 juni 07.00 uur tot en met maandag 24 juni 18.00 uur is de brug Daarlerveen afgesloten.
De brug Daarlerveen blijft toegankelijk voor voetgangers en (brom)fietsers. Het rechtdoorgaand verkeer op de N750 Vriezenveen – Vroomshoop heeft geen stremming, maar ondervindt enige hinder. De duur van de uitvoering is afhankelijk van de weersomstandigheden.

Van 24 juni tot en met maandag 1 juli blijft de rijbaan voor rechtsafslaand verkeer afgesloten
Dit geldt voor het verkeer komend vanaf Vroomshoop. De brug is dan wel toegankelijk.

Aanwonenden en aanliggende bedrijven blijven bereikbaar
Voor de start van de werkzaamheden maakt de aannemer met de hulpdiensten afspraken over de bereikbaarheid.

De volgende werkzaamheden worden uitgevoerd:
 • Het verstevigen van de  bocht met beton bij de rijbaan voor rechtsafslaand verkeer, komend vanaf Vroomshoop. Vervolgens moet het beton uitharden tot 1 juli.
 • Het herstellen van de asfaltschade en het vervangen van de markering onder de slagboom van de brug.

Het verkeer wordt omgeleid via de N751 en N341 vice versa
De omleiding wordt met borden aangegeven en is te zien op onze website www.bereikbaar.overijssel.nl.Paasvuur op Eerste Paasdag 2019 in Daarlerveen
In verband met de droogte en de voorschriften die zijn gesteld hebben we in overleg met de gemeente Hellendoorn gezorgd voor een aantal maatregelen.
We vragen degenen die hout brengen hier rekening mee te houden.

 • We bouwen het Paasvuur op zaterdag 20 april van 08.00 uur tot 16.00 uur.
 • Er mag alleen snoei- en takkenhout worden gebracht.
 • Het Paasvuur mag niet groter worden dan 150 m3
 • De doorsnede mag niet groter zijn dan 15 meter.
 • Het Paasvuur mag niet hoger zijn dan 4,5 meter.
 
Dat houdt in  dat we op een bepaald moment kunnen zeggen dat we genoeg hout hebben en dat we u terugsturen omdat we anders over de gestelde regels komen. Tevens dienen we rekening te houden met de windsnelheid, en hopen we dat deze niet te hard is, anders zijn wij alsnog verplicht het paasvuur af te blazen.
 
We vragen uw begrip daarvoor.

Het vuur wordt op 21 april om 20.00 uur aangestoken en wij hebben ervoor gezorgd dat er ruim voldoende bluswater en een giertank aanwezig is om in te kunnen grijpen. Op zaterdagmiddag 20 april wordt er door de gemeente Hellendoorn gecontroleerd of we voldoen aan de voorschriften.

Bestuur Plaatselijk Belang Daarlerveen.
 
 
Enquete Woonbehoefte Daarlerveen 2019

Beste mensen,

Het is inmiddels voor iedereen duidelijk dat het bouwplan Wicher Wuitestraat vol raakt. De laatste kavels zijn uitgegeven. Er moet worden uitgekeken waar een volgend bestemmingsplan kan worden gesitueerd. Dit zal in overleg met de gemeente moeten gebeuren en
met een ontwikkelaar. De gemeente koopt geen gronden aan voor woningbouw.

Deze procedure neemt de nodige tijd. Daarom gaan wij ook nu de inventarisatie aan. Immers wij willen met elkaar het dorp leefbaar houden Daar hoort ook bij dat o.a. onze jongeren de mogelijkheid dienen te hebben in ons dorp te blijven wonen.

De Provincie Overijssel heeft bepaalde eisen gesteld bij uitgifte van het aantal woningen per gemeente. Eén hiervan is dat wij, o.a. als Plaatselijk Belang, moeten aantonen of er behoefte is aan woningbouw in ons dorp. Welke woningen dienen er te komen enz.

Onze vraag aan u als inwoners is dan ook, om bijgaand formulier in te vullen, zodat wij een indicatie hebben welke woningen in de toekomst nodig zijn.

Het formulier invullen is vrijblijvend. U heeft dus géén verplichtingen in de toekomst hier te bouwen. Een ingevuld formulier houdt ook niét in dat u automatisch ingeschreven staat bij woningstichting of gemeente.

Graag zien wij dit schrijven voor 1 juni 2019 terug. U kunt het in de brievenbus van ons secretariaat stoppen: Nonkeswijk 1, 7687 AZ Daarlerveen. Ook kunt op deze site het formulier “Enquete Woningbouwbehoefte Daarlerveen 2019” downloaden. Dit middels deze link. Na invullen graag mailen naar plaatselijkbelangdaarlerveen@hotmail.com

Namens het bestuur Plaatselijk Belang Daarlerveen

Henk Groot Wassink


Wijzigingsvoorstel Statuten Plaatselijk Belang Daarlerveen

Tijden de ledenvergadering op woensdag 27 maart 2019 zal een voorstel statutenwijziging aan de orde zijn. Het ontwerp voor deze statuten zijn in te zien middels deze link. Ook is een exemplaar in te zien in Kulturhus 't Trefpunt. Deze zijn daar op te vragen via Harmen Berkhof. Voor vragen kan men vooraf contact opnemen met de voorzitter, de heer Groot Wassink of via het mailadres van Plaatselijk Belang Daarlerveen welke eveneens beschikbaar is op deze website.Van 9.15 tot 13.00 uur bent u van harte welkom op het kerkplein van de Schoof, Brugstraat 10 te Daarlerveen.

 
Oliebollenactie Stichting Kerkopbouw Daarlerveen

 
Op maandag 31 december (oudjaarsdag) organiseert de Stichting Kerkopbouw haar jaarlijkse oliebollenactie. Er worden oliebollen, krentenbollen, appel- en ananasbeignets voor u gebakken, welke u lekker vers kunt kopen. U kunt contant betalen of gebruik maken van een pinapparaat!
 
Van 9.15 tot 13.00 uur bent u van harte welkom op het kerkplein van de Schoof, Brugstraat 10 te Daarlerveen.


Nieuwsbrief Plaatselijk Belang - December 2018
Uitnodiging Kerstviering Plaatselijk Belang Daarlerveen
Beste inwoners van Daarlerveen,

Wij nodigen u van harte uit voor de kerstviering op kerstavond. In samenwerking met ds. M.A. Bos en vertegenwoordigers van De Schoof en De Kruiskerk hebben wij het programma samengesteld. Dit jaar werken het seniorenkoor “Zanglust” en ds. M.A. Bos mee. Er zullen weer veel mooie kerstliederen worden gezongen. Het bekende kerstverhaal uit Lucas is het uitgangspunt voor de overdenking. Deze kerstzangavond houden we dit jaar in de Kruiskerk. We bedanken de gemeente voor het openstellen van hun kerk voor deze viering.

Iedereen is welkom
Omdat het kerstavond is, kunnen we ons voorstellen dat u gasten op bezoek heeft, deze zijn vanzelfsprekend hartelijk welkom om deze viering bij te wonen. Graag zelfs.

Collecte
Na afloop van de viering is er een collecte. Dit jaar gaat de opbrengst naar ZOA. In een wereld vol conflicten, onrecht, armoede en rampen draagt ZOA bij aan hoop en herstel. Dat doen ze door zich in te zetten voor hulp, hoop en herstel voor mensen die slachtoffer worden van
een natuurramp of gewapend conflict.

In Jemen staan ruim 14 miljoen mensen – de helft van de totale bevolking van het land – aan de rand van een zware hongersnood. Volgens de VN dreigt dit zelfs de grootste humanitaire ramp ooit te worden als er niet snel noodhulp komt. Als één van de weinige organisaties is een
ZOA-team van hulpverleners aanwezig om, ondanks de onveilige situatie, noodhulp te verlenen. Mogen wij op uw bijdrage rekenen?

Wij hopen u en jullie van harte te mogen begroeten op maandagavond 24 december. De Kruiskerk is om 19.00 uur open, de aanvang van de dienst is 19.30 uur.

Evaluatie werkzaamheden N750
Binnenkort hopen we als Plaatselijk Belang om de tafel te zitten met de mensen van de Provincie Overijssel om de werkzaamheden aan de N750 te evalueren.
Over het algemeen zijn wij niet ontevreden maar we hebben nog wel een aantal wensen ten aanzien van deze weg. Of we die in dit overleg ook weten te realiseren is de vraag. Het zou fijn zijn als we ons gesteund weten door de inwoners van ons dorp.
Heeft u opmerkingen en of wensen ten aanzien van de N750 die we mee kunnen nemen dan vragen wij u die voor 15 januari 2019 naar ons te mailen: info@pbdaarlerveen.nl.

Eet mee
Wilt u ook in het nieuwe jaar weer lekker eten?
Noteer dan alvast woensdag 9 januari op de nieuwe kalender. Dat is de eerste keer in 2019 dat u weer samen met anderen aan tafel kunt gaan bij „Eet mee“.

Statutenwijziging
In overleg met de notaris zijn we bezig de statuten van het Plaatselijk Belang te wijzigen. De oude statuten zijn geschreven in 1978. Begin 2019 ontvangen de leden van ons bericht dat zij de nieuwe statuten kunnen lezen op onze website. Degenen die een papieren versie willen ontvangen kunnen dit dan aan ons doorgeven. In de jaarvergadering kunnen alle leden tijden de ledenraadsvergadering stemmen of zij akkoord gaan met de nieuwe statuten.
Maandelijks Inloopspreekuur Openbaar vervoer
Maandelijks inloopspreekuur voor senioren met vragen over reizen met het openbaar vervoer in opdracht van de Provincies Flevoland, Gelderland en Overijssel
 
 
Hoe vraag ik de OV-chipkaart aan, hoe werkt de 40% samenreiskorting, welk abonnement past het beste bij mij?
De OV-ambassadeurs geven graag advies op maat.
 
Ook kunnen ze stap voor stap op de computer laten zien waar en hoe u uw reis kunt plannen.
 
 
Het eerstvolgende inloopspreekuur is op woensdag 3 oktober 2018 van 11.00 - 12.30 uur
 
Locatie: Bibliotheek ZINiN, W. Alexanderstraat 7, Nijverdal
 

We zien u graag.
 
 
 
                                               
 
 
 
 
OV-ambassadeurs
 
P/a YMCA
 
Peterskampweg 12
 
8031 LK Zwolle
 
tel. 038-4540130
 
e-mail: ov-ambassadeur@ervaarhetov.nl


Thema 75 jaar Vrijheid
Beste belangstellende(n) voor het thema 75 jaar vrijheid,

Velen van jullie hebben mogelijk kunnen genieten van een zonnige zomer. Inmiddels  is of wordt de draad van het dagelijks leven weer opgepakt.

Naar aanleiding van de brainstormbijeenkomst van maandag 2 juli in het Memory Museum zijn er diverse ideeën geopperd om 75 jaar vrijheid in de gemeente Hellendoorn te vieren.
Deze zijn  verzameld in een enquête waarin alle ideeën worden genoemd.
Een aantal mensen heeft de enquête ingevuld en we zijn erg blij met jullie enthousiasme!

Graag zouden we zoveel mogelijk respons ontvangen op de enquête om een goed beeld te krijgen van de wijze waarop onze inwoners 75 vrijheid willen vieren.
De enquête neemt ongeveer 10 minuten in beslag. Link naar de enquête: https://goo.gl/forms/rysG1hCsPVxauCTh2

DEEL DEZE LINK MET ZOVEEL MOGELIJK INWONERS VAN ONZE GEMEENTE!!

Heeft u alleen of samen met een groep inwoners van onze gemeente al een concreet plan dat mogelijk uitgevoerd kan gaan worden? Vul dan het document 'Aanmelding activiteit 75 jaar vrijheid gemeente Hellendoorn' in en stuur het voor 14 september* naar 75jaarvrijheidhellendoorn@gmail.com. Dit document is te downloaden via deze link.

Heeft u nog vragen?  Stuur dan een mailtje naar 75jaarvrijheidhellendoorn@gmail.com

Op MAANDAGAVOND 24 SEPTEMBER wordt de tweede bijeenkomst gehouden in het Memory Museum. Aanvang 19.30 uur.

U bent van harte uitgenodigd!

Graag vooraf aanmelden via https://goo.gl/forms/mtcNA5BqeC6s41Gk2

Met vriendelijke groet,
Kernteam 75 jaar vrijheid gemeente Hellendoorn


Dodenherdenking 4 mei 2018
Wij nodigen jong en oud uit om bij deze belangrijke herdenking aanwezig te zijn. Verzamelen om 19.45 uur bij het monument. Na de herdenking is er gelegenheid om bloemen te leggen bij het monument.Dit zal muzikaal worden begeleid.Met medewerking van Ds. Bos,Kinderen van de basisschool, Gezamenlijke kerken,Gemeente Hellendoorn, Plaatselijk Belang Daarlerveen. Wij verzoeken u vanaf 18.00 uur de vlag halfstok te hangen.

Update Werkzaamheden N750 Vriezenveen - Vroomshoop
in voorgaande berichten is gemeld dat aannemer KWS Infra B.V. op dinsdag 6 februari zou starten met werkzaamheden aan de provinciale weg N750 tussen Brugstraat 16 en Smidsstraat 4. Maandag 5 februari is besloten deze werkzaamheden door te schuiven. In dit bericht leest u hier meer over.

Er komt een nieuw wegontwerp bij de brug Daarlerveen.
Tijdens de verschillende inloopbijeenkomsten hebben bewoners aangegeven dat de brugopeningen bij de brug Daarlerveen een onveilige situatie met zich meebrengt. De provincie heeft besloten om de verkeerssituatie zo optimaal mogelijk te maken. Daarom wordt er momenteel een nieuw ontwerp uitgewerkt, waarbij er een opstelruimte gecreëerd wordt voor het verkeer dat voor de brug moet wachten als deze open is. Zodra dit ontwerp is uitgewerkt, wordt u uitgenodigd om de oplossing te bekijken. De werkzaamheden ter hoogte van de burg worden daarom pas in een later stadium uitgevoerd.

Tijdens de uitvoering van de werkzaamheden kunt u met vragen over de planning en bereikbaarheid contact opnemen met:
 • uitvoerder KWS Infra B.V., de heer. Dinand Klein
 • toezichthouder provincie Overijssel, de heer Johan Niemeijer

Voor meer informatie verwijzen wij u naar de website www.overijssel.nl/N750.


Werkzaamheden N750 Vriezenveen - Vroomshoop
De weg langs het kanaal tussen Vriezenveen en Vroomshoop (N750) is vanaf maandag 15 januari voor meer dan drie maanden afgesloten. In die tijd wordt er onder meer gewerkt aan het riool. De weg wordt in een vijftal fases opengebroken. In verband met weersinvloeden zijn de precieze data van de verschillende fases niet bekend. De bedrijven blijven in principe bereikbaar en voetgangers kunnen zich langs de afgesloten/opengebroken gedeeltes verplaatsen.Overal staan borden voor alternatieve routes. Bovendien zijn de Daarlerveenseweg en de Gerhard Nijlandstraat in deze periode alleen toegankelijk voor (brom)fietsers en aanwonenden. Dit om de veiligheid van deze verkeersdeelnemers te kunnen garanderen.

Uitgebreide informatie en actueel nieuws over dit project is te vinden via: http://www.overijssel.nl/thema%27s/bereikbaar/wegenprojecten/twente/n750-vriezenveen/
Maandelijks inloopspreekuur voor senioren
Maandelijks inloopspreekuur voor senioren met vragen over reizen met het openbaar vervoer in opdracht van de Provincies Flevoland, Gelderland en Overijssel

Hoe vraag ik de OV-chipkaart aan, hoe werkt de 40% samenreiskorting, welk abonnement past het beste bij mij?
De OV-ambassadeurs geven graag advies op maat.
Ook kunnen ze stap voor stap op de computer laten zien waar en hoe u uw reis kunt plannen.

Het eerstvolgende inloopspreekuur is op woensdag 3 januari 2018 van 11.00 - 12.30 uur
Locatie: Bibliotheek ZINiN, W. Alexanderstraat 7, Nijverdal

We zien u graag.
OV-ambassadeurs
P/a YMCA
Peterskampweg 12
8031 LK Zwolle
tel. 038-4540130
e-mail: ov-ambassadeur@ervaarhetov.nlRommelmarkt Stichting Kerkopbouw
Wij houden onze jaarlijkse rommelmarkt op zaterdag 16 september! Van 9.00 tot 13.00 uur bent u van harte welkom op de rommelmarkt op het kerkplein van De Schoof, Brugstraat 10 te Daarlerveen. Er zijn allerlei leuke spullen te koop voor een mooi prijsje. Ook kunt u weer loten kopen of bieden bij opbod. De inwendige mens zal niet worden vergeten: zo kunt u een kop koffie kopen, eventueel met een lekkere plak cake, een blikje fris, een broodje hamburger of een heerlijke versgebakken pannenkoek. Kortom, voor elk wat wils!

Voor de verloting is toestemming verleend door de gemeente Hellendoorn, onder nummer 17UIT04254.
De opbrengst van deze rommelmarkt zal worden gebruikt voor de aanschaf van nieuwe tafels in de kerk.

Buurtbus Hellendoorn 23 Januari Verwelkomt 500.000ste Reiziger
Vrijdag 16 juni heeft de buurtbus Hellendoorn haar 500.000ste passagier mogen vervoeren. Dinand Kist uit Daarlerveen, conciërge op een basisschool in Nijverdal en onderweg naar huis, was de gelukkige. De zeer verraste passagier kreeg uit handen van wethouder Beintema een vervoerspas die hem recht geeft op een jaar lang vrij vervoer met de buurtbus. In een korte toespraak benadrukte de wethouder dat de buurtbus hem graag nog vele jaren zal blijven vervoeren.
Dinand mocht ook een mooie bos bloemen in ontvangst nemen van mevrouw Gertrud Vogel die namens de provincie Overijssel aanwezig was, en van de heer Henk Rensink, coördinator van Syntus voor de regio Twente. De heer Rensink verwees in zijn toespraak onder meer naar de bijna 40-jarige geschiedenis van de buurtbus in het lokale openbaar vervoer.
De voorzitter van de buurtbus, Herman Klein Kromhof, vond dit eveneens een uitgelezen moment om aandacht voor de chauffeurs te vragen. Hij overhandigde Dinand Hopster, de chauffeur van dienst, een grote bos bloemen en bedankte hem als vertegenwoordiger van alle vrijwillige chauffeurs voor de inzet waarmee zij de buurtbus elke dag weer laten rijden.
Dinand reist op maandag dinsdag, donderdag en vrijdag ’s ochtends met de buurtbus naar zijn werk op basisschool De Wingerd n Nijverdal. ’s Avonds neemt hij de buurtbus terug naar huis. De buurtbus bestaat al sinds 1980 en verzorgt de lijndiensten 594 Nijverdal-Daarlerveen/Den Ham en 513 Nijverdal-Raalte. Iedereen kan gebruik maken van de bus met de OV chipkaart of door een kaartje van € 1,50 te kopen. Vrijwilligers vervoeren momenteel zo’n 14.000 passagiers per jaar. De buurtbus kan nog enkele nieuwe chauffeurs gebruiken. Belangstellenden kunnen terecht op de website van de buurtbus: www.buurtbushellendoorn.nlInloopavond 23 Januari Verbetering N750 Vriezenveen-Vroomshoop
De provincie Overijssel en de gemeente Hellendoorn organiseren op maandag 23 januari een inloopavond over de verbetering van de provinciale weg N750 Vriezenveen-Vroomshoop (gemeenten Hellendoorn en Twenterand). Belangstellenden kunnen tussen 18.00 en 20.00 uur de inloopavond bezoeken in het Kulturhus ’t Trefpunt, Gerhard Nijlandstraat 2a in Daarlerveen. Vertegenwoordigers van de provincie Overijssel, gemeenten Hellendoorn en Twenterand en het ingenieursbureau zijn dan aanwezig om met de aanwezigen in gesprek te gaan over de eventuele problemen en mogelijke oplossingen voor de verbetering van de N750. Verder geven zij een toelichting op de geplande werkzaamheden.

Verbetering N750
De gemeente Hellendoorn en de provincie Overijssel vinden het belangrijk dat iedereen zich gemakkelijk, veilig en vlot kan verplaatsen. Daarom werken beide overheden op vele plaatsen aan de verbetering van de wegen in Overijssel en voeren groot onderhoud uit. Eén van deze wegen is de provinciale weg N750 Vriezenveen-Vroomshoop. De voorbereidingen voor het verbeteren van de N750, vanaf de rotonde Vriezenveen tot aan de bebouwde kom van Vroomshoop, worden momenteel opgestart. De overheden willen omwonenden en andere belanghebbenden hier graag bij betrekken.

Werkzaamheden

Bij de aanpassing van de N750 gaat het om de volgende maatregelen en werkzaamheden (de eerste drie nader te bepalen in overleg met omwonenden/inwoners):

 • Het inrichten van de gehele weg naar de huidige duurzaamheids- en veiligheidseisen;
Het verbeteren van de parkeerplaatsen, het fietspad en het voetpad binnen de 60 km/uur zone;
 • Het verlengen van de opstelruimte voor het verkeer voor de brug Daarlerveen;
 • Het asfalteren van de gehele weg;
 • Het vervangen van een gedeelte van de gemeentelijke riolering;
 • Het uitvoeren van bodemsaneringswerkzaamheden bij Smidsstraat 17-19 in Daarlerveen.

  De uitvoering van de werkzaamheden is gepland in het najaar van 2017. Kijk voor meer informatie op de websites www.overijssel.nl/N750 en www.hellendoorn.nl.  Nieuwsbrief Plaatselijk Belang
  Beste dorpsgenoten,

  Aan het eind van 2016 willen we, als Plaatselijk Belang, via deze nieuwsbrief u op de hoogte houden van enkele ontwikkelingen in ons dorp.

  Kerstviering Plaatselijk Belang 2016
  Wij nodigen u van harte uit voor de kerstviering op kerstavond. In samenwerking met ds. M.A. Bos en vertegenwoordigers van De Schoof en De Kruiskerk hebben wij het programma samengesteld. Dit jaar werken het jongerenkoor “Confession4Life”, het seniorenkoor “Zanglust”, een klein orkest en ds. M.A. Bos mee. Er zullen deze avond veel mooie kerstliederen worden gezongen. Het bekende kerstverhaal uit Lucas is het uitgangspunt voor de overdenking.
  Binnen Plaatselijk Belang hebben we gemeend om, nadat we vorig jaar te gast waren in De Schoof, dit jaar de viering in de Kruiskerk te houden. Vanaf 2017 wordt de kerstviering weer in ’t Trefpunt gehouden. Wij danken de Gereformeerde Kerk vrijgemaakt heel hartelijk voor hun gastvrijheid.
  Omdat het kerstavond is, kunnen we ons voorstellen dat u gasten op bezoek heeft. Deze zijn vanzelfsprekend van harte welkom om deze viering bij te wonen. Graag zelfs.

  Na afloop van de viering is er een collecte. Dit jaar is de opbrengst voor Wilde Ganzen, de stichting die wereldwijd
  armoede bestrijdt. Door middel van een financiële bijdrage, kennis en expertise stimuleren zij projecten en sociale ondernemingen die voortkomen uit het gezamenlijk initiatief van bevlogen Nederlanders en mensen die in armoede leven. De projecten en ondernemingen zijn kleinschalig en leveren zichtbare resultaten op.
  Wij hopen u en jullie van harte te mogen begroeten op zaterdagavond 24 december, aanvang is 19.30 uur.

  Vrijwilligersavond terugblik
  Op vrijdag 4 november heeft Plaatselijk Belang samen met de Beheerscommissie en het Trefpunt een “dank je wel” avond georganiseerd voor alle vrijwilligers, die de afgelopen tijd zoveel hebben betekend voor allerlei activiteiten die er hebben plaatsgevonden.

  Tijdens de bouw van het kulturhus, en ook daarna, hebben heel veel mensen hun steentje bijgedragen om het te laten worden tot wat het nu is. We zijn er trots op dat het allemaal zo mooi geworden is en hopen dat we het ook zo kunnen houden.
  Natuurlijk hopen we ook dat we de komende tijd een beroep kunnen blijven doen op onze inwoners om te helpen om het zo mooi te houden.

  Eet Mee
  Een aantal vrijwilligers heeft afgelopen jaar iedere maand een EET MEE georganiseerd voor onze inwoners.
  Er is veel gebruik van gemaakt. Prachtig vinden we dit. Woensdag 7 december was voor dit jaar de laatste
  EET MEE. 80 mensen hebben hieraan deel genomen.
  De “kook”vrijwilligers vinden het geweldig dat er zoveel mensen gebruik maken van deze activiteit.
  Op 4 januari 2017 bent u allemaal weer van harte welkom bij de volgende EET MEE.
  Opgeven kan bij Mia Rademaker, tel.0546 645207.

  Klokkenstoel onderhoud
  Plaatselijk Belang is van plan om volgend jaar (2017) de klokkenstoel van een nieuwe verflaag te voorzien. Voordat wij daar toe overgaan willen wij zeker weten dat de constructie (met name de lassen) van deze klokkenstoel nog aan de eisen voldoet.
  De klokkenstoel is gemaakt en geplaatst in 1970 dus minimaal 46 jaar oud.

  Plaatselijk Belang heeft contact opgenomen met een gespecialiseerd bureau die ons van advies zal dienen t.a.v. de klokkenstoel constructie.
  Als uit dit onderzoek naar voren komt dat de constructie nog voldoet (wat wij verwachten) zullen wij overgaan tot uitbesteding van het schilderwerk.

  Buurtapp veiligheid in uw woonomgeving.

  Aanmelden voor WhatsApp-groep
  Samen zorgen we voor een veilige woon en leefomgeving. In gemeente Hellendoorn zien we burgerinitiatieven om dit te realiseren. Zo worden er WhatsApp-groepen opgericht.

  Whatsapp-groepen

  WhatsApp is een berichtensysteem op de mobiele telefoon dat gebruik maakt van een internetverbinding. Hierdoor hoef je geen kosten per bericht te betalen zoals bij een sms.

  Via WhatsApp wisselen inwoners onderling makkelijk en snel informatie uit. De politie leest mee zodat daders sneller gepakt worden. Wel moet u voor het inschakelen van de politie altijd eerst 112 bellen.

  Aan de deelname van een whatsapp-groep zijn een aantal spelregels verbonden. Daarnaast hebben we een algemene handleiding opgesteld. Deze kunt u downloaden van de gemeentelijke site en gebruiken bij het opstarten van een whatsapp-groep. Ook is er een te downloaden handleiding, geschreven voor het beheer van Whatsapp groepen.

  Is dit voor uw buurt van belang?
  Nieuwsgierig, vragen of wilt u zich aanmelden?
  Kijk dan op www.hellendoorn.nl/whatsapp of neem contact op met uw wijkagent, de heer H. Averesch.

  Op zoek naar bestuurslid buurtbuscomite
  De Buurtbuscommissie wordt komend voorjaar uitgebreid met de afvaardiging van de buurtbus Haarle. Namens Daarlerveen zijn er momenteel twee bestuursleden vertegenwoordigd in het bestuur.
  Evert Roelofs en Joke Bos, hebben te kennen gegeven, komend voorjaar te willen stoppen met deze bestuursfunctie. Zij hebben dit werk jarenlang gedaan, en langs deze weg willen wij hen alvast hartelijk danken voor al dit werk in de afgelopen jaren.
  Wij zijn nu op zoek naar mensen die hen op willen volgen. Hebt u interesse, laat het ons weten.
  Stuur een mail naar plaatselijkbelang@hotmail.com

  Trefpunt: Even een kleine terugblik op de laatste maanden.
  Elke week zijn er de nodige activiteiten geweest. Jullie weten het ’t Trefpunt goed te vinden. Gezellig!
  We hebben een leuke Sinterklaasintocht gehad, georganiseerd door de Oranjevereniging, met daarbij een harstikke gezellig draaiweekend op 88,4 in de ether. Dit werd gedaan door de firma Brom en Ruis in samenwerking met ’t Trefpunt.
  Op zaterdagavond was er een live optreden van Harten 10. Het Trefpunt was die avond mooi vol. Dat was ook het geval in het eerste weekend van december tijdens ons mooie darttoernooi op onze nieuwe banen. In één woord geweldig!
  In december baadt ‘t Trefpunt in kerstsfeer. Deze is aangebracht door Aveleijn. Aveleijn heeft op maandag 12 december een open huis gehouden. Dit was meteen een officiële opening. Op maandag en woensdag is Aveleijn met een aantal personen aanwezig in het Trefpunt. Zij doen dan wat voorkomende werkzaamheden.
  Met de jaarwisseling hopen wij jullie de hand te kunnen schudden op een gezond 2017

  Het laatste weekend van januari zal in het teken staan van Tukkers voor Kika. Dorpsbewoners zullen voor dit goede doel gaan fietsen in Italië.
  Kleine greep uit het programma is:
  - bingo
  - live band
  - Twente plat

  Goede voornemens
  Verder wil ik nog meedelen dat we het oude deel achterin het Trefpunt, willen opknappen tot een gezellige ruimte met sfeer. Ook willen we de toiletten een boost geven, want dit is hard nodig. Zo hopen we richting de straatvolleybal er een mooi geheel van te hebben en iedereen gezellig kan zitten en genieten in ons mooie Trefpunt.

  Op Oudejaarsdag 31 december is het Trefpunt gesloten.

  1 januari, Nieuwjaarsdag, zijn vanaf 01:00 uur de deuren open, om het glas te heffen op het nieuwe jaar en elkaar de hand te drukken.

  Nog wat nieuws over de kiosk: we hebben sinds kort de boodschappen van de Jumbo. Er is dus ook aan jullie gedacht. De prijzen zijn aantrekkelijker geworden.
  Via Jeanine Mulder zijn er bloemen in de kiosk gezet.
  U kunt dus vanaf heden ook bloemen kopen in de kiosk.

  Tot ziens in ons Trefpunt

  Waterwingebieden

  In 2014 hebben we jullie geïnformeerd over de zoektocht van de provincie Overijssel, Provincie Gelderland, drinkwater-bedrijf Vitens, waterschap Vechtstromen en waterschap
  Rijn & IJssel naar een nieuw waterwingebied in Twente. Destijds was de verwachting dat men in februari 2015 hierover een besluit zou nemen. Maar omdat men onderling geen overeenstemming heeft kunnen vinden is dit besluit begin deze maand pas gemaakt en heeft men gekozen voor de combinatie van Vriezenveen (bij de beek) en tussen Daarlerveen en Daarle, aan de Daarlerveense kant van de Stouwe.

  De keuze voor deze gebieden heeft gevolgen voor de landeigenaren en de grondwaterstand. Hoe groot die gevolgen zijn is ons nog niet bekend evenals de vraag hoe definitief dit besluit is. Zowel betrokken eigenaren van de gronden als wij, als Plaatselijk Belang, zijn niet meegenomen in dit traject of geïnformeerd. Ook wij hebben het uit de krant moeten vernemen!
  Inmiddels heeft het CDA-Hellendoorn een brief aan het College gestuurd, en in kopie aan Plaatselijk Belang Daarle en Daarlerveen, en hen verzocht duidelijkheid te vragen van de Provincie Overijssel en daarbij te eisen dat belanghebbenden en inwoners op een juiste wijze meegenomen worden in het vervolgproces.

  Als Plaatselijk Belang beraden wij ons, wat we als vervolgstappen zullen ondernemen. Wij weten op dit moment niet wat de gevolgen voor ons dorp zijn. Zodra we hierover meer weten zullen we jullie hierover informeren.

  Met vriendelijke groet,
  namens Plaatselijk Belang Daarlerveen
  Roelof Reiling, voorzitter  Donatie Wilde Ganzen
  Welkom als donateur van Wilde Ganzen! Hartelijk dank voor je vertrouwen. Plaatselijk Belang Daarlerveen draagt graag bij aan goede initiatieven. Daarom heeft het een eenmalige bijdrage van € 415,- gedaan aan Wilde ganzen. Wilde Ganzen ondersteunt doorlopend kleinschalige projecten. Deze projecten realiseert Wilde Ganzen samen met bevlogen Nederlanders. Zo kunnen bijvoorbeeld meer kinderen naar school en komt er meer schoon drinkwater en medische zorg beschikbaar. Ook worden mensen minder afhankelijk van hulp omdat zij in hun eigen onderhoud kunnen voorzien.
  Rommelmarkt Stichting Kerkopbouw
  Zaterdag 3 september a.s. houden wij weer onze jaarlijkse rommelmarkt! Van 9.00 tot 13.00 uur bent u van harte welkom op de rommelmarkt op het kerkplein van De Schoof, Brugstraat 10 te Daarlerveen. U kunt allerlei leuke spulletjes kopen voor een mooi prijsje. Ook kunt u weer loten kopen of bieden bij opbod. De inwendige mens wordt niet vergeten: zo kunt u een kop koffie kopen of een blikje fris, een broodje hamburger of een heerlijke versgebakken pannenkoek. Kortom, voor elk wat wils!

  Voor de verloting is toestemming verleend door de gemeente Hellendoorn, onder nummer 16INK06273.

  De opbrengst van deze rommelmarkt zal worden gebruikt voor vloerbedekking in de benedenzalen.  Inloopavond Glasvezel

  Op dinsdag 28 juni a.s. Van 19.00 - 21.00 uur is er in kulturhus 't Trefpunt een inloopavond voor glasvezel.
  Bent u geïnteresseerd komt u dan voor informatie.  Links
  Oranjevereniging Daarlerveen
  Plaatselijke Oranjevereniging
  Basisschool "De Veenbrug"
  Basisonderwijs Daarlerveen
  Gemeente Hellendoorn
  Website van de gemeente
  Sportweb Hellendoorn
  Website voor sport in de gemeente
  2e Wereldoorlog Daarlerveen
  4 mei commité Vroomshoop
  Daarlerveen Zuid
  Nieuwbouwwijk in Daarlerveen
  Buurtbus Hellendoorn
  Personenvervoersdienst in de regio
  ZiNiN Bibliotheek
  Plaatselijke Bibliotheek
  Arriva (Trein) Vertrektijden
  Treindienst in de Regio
  't Trefpunt
  Kulturhus van Daarlerveen
  Duurzaam Daarlerveen
  Werkgroep Energietransitie
  Sport en Recreatie
  V.V. Daarlerveen
  Voetbalvereniging Daarlerveen
  Gymnastiekvereniging DAMAS
  Gymnastiek Daarlerveen
  Volleybalvereniging Daarlerveen
  Volleybal in Daarlerveen
  Biljartvereniging Carambole
  Biljarten in Daarlerveen
  Voetvolley Daarlerveen
  Jaarlijks toernooi V.V. Daarlerveen
  Plaatselijk Belang Daarlerveen
  Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu