Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

Daarlerveen
Daarlerveen geschiedenis

Daarlerveen is ontstaan uit een veenderij. Door de aanleg van het kanaal tussen Vroomshoop en Almelo waren de woeste gronden naar het oosten voor de boeren uit Daarle niet meer bereikbaar. De oostelijke gronden werden afgegraven en uit die veenkolonie is het huidige Daarlerveen ontstaan.
Veenbrug
In 1887 werd in Daarlerveen een oude veenweg gevonden. Die liep van noord naar zuid en lag op een diepte van 1,5 meter. De weg zou in totaal wel 6 km lengte hebben gehad.
De weg werd door deskundigen gedateerd op 200 v. Chr. De Romeinen kwamen pas 57 v. Chr in deze buurten maar kunnen wel gebruik hebben gemaakt van de weg voor "verkenningen" in noordelijke richting.
De weg bestond uit takkebossen, aan weerszijden vastgehouden door paaltjes en de breedte was 2 meter, zodat hij waarschijnlijk als voetpad is gebruikt. Naast de veenbrug werden o.a. een bronzen speerpunt en een bronzen mantelspeld gevonden.
In 1930 zou in Daarlerveen ook een weg of brug gevonden zijn. Deze lag nog dieper, in het zgn Dargveen (onderste veenlaag) en liep van zandkop tot zandkop ongeveer van Veneberg naar Roelofs, dan op Snippe aan en toen via Berkhof naar het spoor.
Deze veenbruggen maken een belangrijk deel uit van de historie van Daarlerveen. Sinds enkele jaren is daarom de basischool van Daarlerveen ook omgedoopt tot "De Veenbrug".
Vondsten uit de Oertijd
In de Daarlerbeek, die nu de Stouwe heet zijn tijdens werkzaamheden verscheidene vondsten gedaan. Vlak voor de oorlog werd een schedel van een beer gevonden en botten van een paardje dat in deze omgeving ongeveer 5000 jaar geleden rondliep. In 1953 werd een boot aangetroffen in de bodem van de oude beek. De boot bleek 2000 jaar oud te zijn. Ook werd in de beek eens een prachtige vuurstenen bijl gevonden.
Daarlerveen in de oorlog

Daarlerveen kreeg op 30 november 1944 bezoek van de Scherheits Dienst (S.D.) De hooiberg van boer Nijland, op de grens van Daarlerveen en Daarle, werd door de S.D. uit elkaar getrokken en daar werd ruim 46 miljoen gulden aangetroffen. Dat was de buit van de grootste overval ooit gepleegd op een bank, namelijk op de Nederlandsche Bank aan de Wierdensestraat in Almelo. Het geld van de door verzetslieden gepleegde overval was bestemd voor het levensonderhoud van ondergedoken spoorweglieden.
De Duitsers arresteerden zoon Gerhard Nijland, die gedwongen werd de plek aan te wijzen waar het geld was verstopt.
Tezamen met degenen die met de overval te maken hadden, werd Gerhard Nijland naar het Huis van Bewaring in Almelo overgebracht.
Via Amersfoort werd het betreffende zestal tenslotte op 1 februari 1945 op transport gesteld naar Duitsland.
Alleen café-houder en verzetsman Frielink uit Almelo zou terugkeren. Gerhard Nijland stierf op 24-jarige leeftijd in 1945 in het kamp "Neuengamme".
Gozem Gritter werd na het verraad, samen met zijn vader Evert Gritter en Jan Bolks, opgepakt op z'n thuisadres en vervoerd naar Arnhem. Vader Gritter en Jan Bolks keerden terug in Daarlerveen, zonder Gozem Gritter.
Hij werd later overgeplaatst naar Amersfoort, maar weigerde voor de Duisters te werken. Gozem Gritter wilde niet naar Daarlerveen terugkeren uit angst dat er wat met de anderen zou gebeuren uit represailleoverwegingen. In januari 1945 is de 21-jarige Gozem Gritter in kamp "Neuengamme" in Duitsland gestorven. Een straat in Daarlerveen herinnert aan deze gevallene.
Wichter Wuite kwam om het leven toen er een felle beschieting plaatsvond op schepen in het Overijsselse Kanaal.
De Canadese bevrijders naderden op 5 april 1945 Daarlerveen vanuit Vroomshoop samen met verzetsmensen, die bij het "strijdende gedeelte" van de verzetsgroep "Vroomshoop" behoorden. De nog maar 27-jarige verzetsman Gerrit Jan Kerkdijk was door de verzetsgroep "Vroomshoop" gevraagd om daar bij de bevrijding te helpen. Op de vroege morgen van donderdag 5 april fietste Kerkdijk over de toenmalige Schollenbrug naar de Vriezenveenseweg in Vroomshoop met in zijn fietstas een stengun. Bij café Radstaak wilde Kerkdijk via de waterleiding naar de verzetsgroep, maar daar is hij nooit aangekomen. Gerrit Jan Kerkdijk kreeg vuurcontact met de Duitsers en werd op slag gedood. De G.J. Kerkdijkweg herinnert aan deze gevallen Daarlerveense verzetsman.
De bevrijding van Daarlerveen ging op 6 april 1945 gepaard met bulderende kanonschoten van de "Manitoba Dragoons", die een boerderij in brand schoten.
De namen van Gozem Gritter, Gerrit Jan Kerkdkijk en Gerhard Nijland en die van Wicher Wuite staan onder elkaar op een gedenksteen, die zich samen met een stenen zuil met daarop een elektrische klok in de tuin van de Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt bij de brug bevindt.
en plaatselijk comité wist dit monument al kort na de oorlog te realiseren. De gevallenen van de oorlog 1940 - 1945 hebben zo een plaats gekregen in het hart van het dorp.
(Bron: www.4meicommite-vroomshoop.nl)
Plaatselijk Belang Daarlerveen
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu